post by admin | 0 comment

Zasady przyjęcia

Zasady przyjęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipsku dla osób, które są zainteresowane uczestnictwem w zajęciach.

W celu załatwienia formalności związanych z uczestnictwem w Środowiskowym Domu Samopomocy, należy skontaktować się z właściwym dla danego terenu pracownikiem socjalnym z Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narolu.

Dokumenty potrzebne do przyjęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy:
– podanie o przyjęcie,
– dowód osobisty,
– zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia od lekarza rodzinnego
– zaświadczenie lekarskie – lekarza psychiatry/ neurologa
– orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeśli jest posiadane)

Następnie pracownik socjalny z Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przeprowadza wywiad środowiskowy (rodzinny), zawierający dokładne informacje na temat sytuacji rodzinnej, zdrowotnej i materialnej oraz grupuje potrzebną dokumentację. Po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narolu wydaje decyzję kierującą do Środowiskowego Domu Samopomocowego w Lipsku upoważniającą tym samym do korzystania ze świadczeń leczniczych oraz prowadzonej terapii zajęciowej. Decyzja Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narolu wraz z dokumentami zostaje przekazana do Środowiskowego Domu Samopomocy. Pierwsza decyzja wydawana jest na okres próbny (zwykle 3 miesiące). Jeśli nie ma przeciwwskazań decyzja zostaje przedłużona na następny okres.

Każda osoba po przyjęciu do Środowiskowego Domu Samopomocy zostaje zapoznana z regulaminem oraz statutem, tym samym jest zobowiązana do jego przestrzegania. Osoba podpisuje pisemne oświadczenie, że zaznajomiła się regulaminem oraz wyraża zgodę na pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy i udział w postępowaniu wspierająco- aktywizującym.

Dodaj komentarz

Skip to content