post by admin | 0 comment

Kadra

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy – mgr Halina Zuchowska

Instruktor terapii zajęciowej/ opiekun – mgr Anna Wróbel

Instruktor do spaw kulturalno-oświatowych/ opiekun –  Paweł Niedużak

Oligofrenopedagog – mgr Edyta Gmiterek

Informatyk- mgr inż. Andrzej Gmiterek

Nauczyciel muzyki- mgr Andrzej Kulisz

Opiekun- Małgorzata Śmiałek

Psycholog- dr Małgorzata Mach- Sawic

Fizjoterapeuta – mgr Honorata Żukowicz

Opiekun- Joanna Urbańczyk

Kierowca – Paweł Szajdecki

Skip to content