Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy – mgr Halina Zuchowska

Instruktor terapii zajęciowej/ opiekun – mgr Anna Wróbel

Pedagog – mgr Edyta Mróz 

Instruktor do spaw kulturalno – oświatowych/ opiekun –  Paweł Niedużak

Pracownik socjalny / kierowca – mgr Krzysztof Obirek

Nauczyciel muzyki- mgr Andrzej Kulisz

Informatyk- mgr inż. Andrzej Gmiterek