post by admin | 0 comment

Kadra

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy – mgr Halina Zuchowska

 

Instruktor terapii zajęciowej/ opiekun – mgr Anna Wróbel

 

Instruktor do spaw kulturalno-oświatowych/ opiekun –  Paweł Niedużak

 

Pracownik socjalny / kierowca – mgr Krzysztof Obirek

 

Oligofrenopedagog – mgr Edyta Mróz 

 

Informatyk- mgr inż. Andrzej Gmiterek

 

Nauczyciel muzyki- mgr Andrzej Kulisz

 

Opiekun- Małgorzata Śmiałek

 

Psycholog- dr Małgorzata Mach- Sawic

 

Fizjoterapeuta – mgr Honorata Żukowicz

 

Opiekun- Joanna Urbańczyk