16. 07. 2020 r. – Aktywnie i na świeżym powietrzu

Korzystając z pięknej, słonecznej pogody, dzisiejszy dzień upłynął nam na pracach porządkowych na terenie ośrodka. Chwyciliśmy grabie i miotły, założyliśmy rękawiczki i udaliśmy się na zewnątrz ŚDS, żeby troszkę uprzątnąć i wyplewić kwiatowe rabatki. I dzisiaj też właśnie na świeżym powietrzu odbyły się zajęcia muzyczne z Panem Andrzejem Kuliszem. Z pewnością, nasze radosne śpiewy wiatr niósł na całe Lipsko.

30. 06 i 03. 07. 2020 r. – wyjazd na kręgle

Chcąc trochę zmienić otoczenie, wybraliśmy się na dwie grupy do kręgielni mieszczącej się w restauracji u „Antka”. Duch sportowej rywalizacji towarzyszył wszystkim Uczestnikom i opiekunom i każdy z napięciem czekał na swoją kolej, by wziąć kulę do ręki i strącić jak najwięcej kręgli. Świetny humor towarzyszył wszystkim aż do powrotu do naszego ŚDS.

10. 05. 2020 r. – Informacja

05. 05. 2020 r. – Światowy Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Życie pojedynczego człowieka znaczy coś tylko wtedy, jeśli dzięki niemu życie każdej żywej istoty staje się bardziej godne i piękne. Życie stanowi świętość, to znaczy jest wartością nadrzędną, której wszelkie inne wartości są podporządkowane” ~
Albert Einstein

We Francji na początku lat 90. XX została zapoczątkowana piękna tradycja świętowania Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. W Polsce święto to, zostało ustanowione w 1999 r. przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Przyświeca mu też piękna idea jaką jest przezwyciężanie stereotypów zakorzenionych głęboko w społeczeństwie na temat osób niesprawnych intelektualnie oraz przełamywaniu barier. To właśnie taki dzień jak dzisiejszy, może coś zmienić w postrzeganiu niepełnosprawnych. Warto uzmysłowić sobie, że ci ludzie mają niewyobrażalnie piękne wnętrze, z których bije prawda, szczerość i bezbronność. Bardzo często zdarza się tak, że w dorosłych ciałach funkcjonuje piękny choć niedoskonały umysł, dlatego właśnie potrzebują naszego wsparcia i pomocy. Warto w tym dniu głośno powiedzieć, że ci ludzie mają prawo do godnego życia i w żaden sposób nie wolno ani z tego drwić, ani im przeszkadzać w tym, tylko wspierać z całych sił, bo zasługują na podziw i szacunek. Pamiętajmy, że tolerancja to poszanowanie każdego człowieka takim, jakim jest choćby jego poglądy, upodobania, uczucia czy wierzenia były całkowicie odmienne albo nawet i sprzeczne z naszymi własnymi.

Wszystkim osobom o specjalnych potrzebach życzymy jak najmniej w życiu barier, które uniemożliwiają normalne funkcjonowanie. Pozostałym – niewyczerpanych pokładów tolerancji i otwartego serca, bo przecież zrozumieć inność jest naprawdę proste!

Informacja

14. 03. 2020 r. – Szyjemy maseczki

W dniu dzisiejszym wszyscy pracownicy zebrali się w szczytnym celu. Każdy z nas przyniósł własne materiały, akcesoria oraz maszyny i zabraliśmy się do pracy. Po „burzy mózgów” udało nam się stworzyć szablon, po czym zabraliśmy się za prasowanie, krojenie, składanie i szycie maseczek. Przez najbliższy czas w naszym ŚDS będą rozbrzmiewały maszyny, a maseczki przekażemy do Biblioteki, gdzie będą rozdysponowane dla mieszkańców naszej gminy. I zapewniamy, że tak długo jak będziemy mieć materiały, będziemy szyciem wspierać walkę o zdrowie z panującą epidemią.

11. 04. 2020 r. – Informacja

W celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID – 19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 na podstawie art. 11 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – zgodnie z poleceniem Wojewody Podkarpackiego – informujemy, że od dnia 11. 04. 2020 r. do dnia 24. 04. 2020 r. Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipsku będzie zamknięty.

Życzenia Świąteczne

25. 03. 2020 r. – Informacja

W związku z potrzebą podjęcia działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa – zgodnie z poleceniem Wojewody Podkarpackiego – informujemy, że od dnia 25. 03. 2020 do dnia 10. 04. 2020 r. Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipsku będzie zamknięty.

12. 03. 2020 r. – Informacja

W związku z potrzebą podjęcia działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa – zgodnie z poleceniem Wojewody Podkarpackiego – informujemy, że od dnia 13. 03. 2020 do dnia 25. 03. 2020 r. Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipsku będzie zamknięty.

W dniu dzisiejszym zostaną podjęte środki mające na celu zabezpieczenie, pozostających od jutra w domach, uczestników zajęć.