Miesiąc: Wrzesień 2016

16.09.2016 Sprzątanie świata

Sprzątanie świata to międzynarodowa kampania odbywającej się na całym świecie. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej
Read More