28 kwietnia grupa naszych uczestników wraz z opiekunami pojechała na I Olimpiadę Osób Niepełnosprawnych do Sanoka. Olimpiada ta, była pierwszą tak dużą imprezą sportową w województwie podkarpackim. Rozgrywki