Uczestnicy (mężczyźni) z naszego ośrodka wraz z opiekunami Panem Pawłem Niedużakiem i Panem Krzysztofem Obirkiem przygotowali część artystyczną z okazji Dnia Kobiet. Wszystkim paniom przygotowana inscenizacja bardzo się